A KLANGWELLE LAXENBURG rendezvény általános feltételei

A szerződés tárgya

Ezek a feltételek a Schlosspark Laxenburg rendezvényhelyszínen található „Klangwelle Schlosspark Laxenburg” rendezvény minden látogatójára, valamint az online jegyáruházon keresztül történő jegyvásárlásra vonatkoznak.

Belépőjegyek cseréje/visszaküldése/lemondása

Mivel a szervező szabadidős tevékenységhez a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint nyújt szolgáltatást, és erre meghatározott időpontban állapodtak meg, a távértékesítésnél a FAGG 11. § szerinti elállási joga a 18. § 1. bekezdése alapján kizárt Z 10. FAGG. Az adásvételi szerződéstől tehát nem lehet elállni. Vásárlás előtt ellenőrizze, hogy a dátum, a jegyek száma, a szektor és a blokk helyesen szerepel-e a kosárban. A fel nem használt vagy csak részben felhasznált jegyek pótlása (pl. késői érkezés miatt) kizárt, csakúgy, mint az elveszett jegyek pótlása.

A megvásárolt jegyek visszaküldése vihar miatt

Ha a rendezvény zord időjárás miatt (vihar >60 km/h, zivatar stb.) nem valósulhat meg, alternatív időpontot ajánlunk fel, és a megvásárolt jegyek erre az alternatív időpontra érvényesek. A belépődíj visszafizetése kizárt, ha a látogató nem jelenik meg.

Rövid távú halasztások

Ha a rendezvény napján az időjárási viszonyok a rendezvény tervezett rendes menetével ellentétesek, a szervező fenntartja magának a jogot a kezdés elhalasztására, mielőtt döntést hoz és bejelent a rendezvény lemondásáról. A szervező fenntartja a jogot a rendezvény megszakítására és későbbi folytatására. A döntés a szervező felelőssége, ő hozza meg a helyszínen. Rossz idő esetén a rendezvény legkorábban a tervezett kezdéskor lemondható.
A rendezvény kezdetének rövid idejű elhalasztása nem jogosít jegyek visszaváltására. Az ügyfelek felelőssége, hogy a rendezvény napján (pl. online a szervező honlapján vagy a közösségi média csatornáin) tájékozódjanak az esetleges változásokról.

Tartózkodási jog

a helyszínen: csak érvényes belépővel. A rendezvény területére való belépéskor minden belépőjegyet elektronikusan érvényesítenek. A helyszín elhagyásakor a jegy érvényét veszti. A rendezvény helyszínét a rendezvény befejezése után 30 perccel, de legkésőbb 22:30-ig el kell hagyni.

Hang-, kép- vagy filmfelvételek elfogadhatósága

Magáncélú filmezés és fotózás megengedett. Kereskedelmi hang- és képfelvételek készítése nem megengedett. Állvány használata csak akkor lehetséges, ha az nem akadályozza a többi vendéget, és minden menekülési útvonalat és folyosót szabadon hagynak.

Dohányzási tilalom, egyéb szabályok és tilalmak

A rendezvény területén az ülősarkokban a dohányzás tilos. Elvileg szabad esernyőt hozni, de azokat a rendezvény ideje alatt nem szabad kinyitni, hogy a többi vendég kilátása ne sérüljön. Ha esik, esőponcsó használata javasolt.

utasítás

A rendezvény és a biztonsági személyzet hangszórón vagy személyesen közvetített (biztonsági) utasításait feltétel nélkül és azonnal be kell tartani. Az utasítások be nem tartása a helyszínről való kizárást vonhatja maga után.

Kiutasítás

A (biztonsági) utasítások önkényes figyelmen kívül hagyása, verekedés, ittasság, kábítószer-használat, környezetszennyezés, nyugalom megzavarása, köztisztaság megzavarása és hasonlók kiutasításhoz vezethetnek. Ezekben az esetekben a nevezési díj nem kerül visszatérítésre.

Állatok behozatala a helyszínre

A rendezvényre állatot bevinni tilos.

Étel és ital behozatala

A rendezvény területére a vendéglősökre tekintettel saját ételt és italt bevinni tilos.

Szabályzat a rendezvény vis maior miatti lemondása/megszakítása esetén

Ha a rendezvényt a kezdés előtt vagy az első bemutatóblokk alatt vis maior miatt le kell mondani, a látogatók egy alternatív időpontra szóló utalványt kapnak. Ha az előadást az első blokk után mondják le, a visszatérítés nem jár.

Szabályok a rendezvény egyéb okból történő lemondása/megszakítása esetén (pl. a művész betegsége)

A rendezvény egyéb okból történő elmaradása esetén a látogatók a rendezvény másik napjára utalványt vagy a befizetett belépődíj visszatérítését kapják.

Elválaszthatósági záradék

Jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek hatálytalansága nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét. A hatálytalan záradékot olyan záradék váltja fel, amely értelmét és célját tekintve gazdaságilag és jogilag is a legközelebb áll a hatálytalan záradékhoz.

hu_HU